Tonstadbadet har for snarlig tiltredelse ledig 12 % fast stilling som badevakt.

 Arbeidstid er annenhver lørdag + 5 søndager i året.

Badevaktene vil ha ansvar for sikkerhet, noe renhold og kiosksalg.

Ønskede kvalifikasjoner:           

  • Førstehjelpskurs
  • Livredningskurs
  • Gode svømmeferdigheter og god fysikk
  • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

Det tas forbehold om interne ansatte med fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Iht. hovedtariffavtalen.

Personer som blir tilsett må ha, eller være villig til å ta livredningskurs. Dette blir i tilfelle arrangert og bekostet av Sirdal kommune.

Lønn i henhold til tariffavtale.
Den som blir ansatt må legge frem tilfredsstillende politiattest ikke eldre enn 3 mnd.

Søker må i utgangspunktet være fylt 18 år, men andre kan også søke. 

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved å henvende deg til daglig leder Odd Inge Josdal tlf. 94 53 18 11/38 37 90 76 eller epost: odd.inge.josdal@sirdal.kommune.no

Vi ber om elektronisk søknad. Søknadsskjema finner du ved å klikke her... 

Det skal ikke sendes med vitnemål og attester, det ber vi deg ta med på evt. intervju.

 

Søknadsfrist: 24. november 2019