Rådmannen har i sak 2018/236 vedtatt endring av reguleringsplan for Svartevasstjødn, for gnr. 10, bnr. 159, plan ID 2005007

Rådmannen har i sak 2018/222 vedtatt endring av reguleringsplan for Tjødnestøl, del av gnr. 9, bnr. 1 m. fl., vedtatt endring av reguleringsbestemmelser for gnr. 9, bnr. 106, plan ID 2003007.

Rådmannen har i sak 2018/91 vedtatt endringer av reguleringsplan for Rauneli, for gnr. 7, bnr. 153/154, plan ID 2009007.