Godkjente planer 

Kommunestyret har i sak 19/19 den 07.02.2019 vedtatt reguleringsplan for Knatten, del av gnr. 9, bnr. 5, Sinneslia, Sinnes. Plan-ID 2016012.

Utbyggingsavtaler 

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres at:

 • Utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan for Knatten, del av Sinneslia, Sinnes, plan ID 2016012 ble godkjent i kommunestyret 07.02.2019, K-sak 19/20.

Vedtak av utbyggingsavtale er ikke gjenstand for klage.

Endring av reguleringsplan 

 • Rådmannen har i delegert sak 19/72 den 01.02.2019 vedtatt endring av reguleringsplan for Djupedalen hyttefelt, del av gnr. 9, bnr. 12, Sinnes, plan‐ID 2008006. Endringen gjelder tomt 1 (bnr. 236).
   
 • Rådmannen har i delegert sak 19/75 den 18.01.2019 vedtatt endring av reguleringsplan for Lindåsen hyttefelt, del av gnr. 25, bnr. 12, Lindeland, plan‐ID 2005009. Endringen gjelder tomt 2 (fnr. 2).
   
 • Reguleringsplan for Myraleite boligfelt III, plan-ID 2015013
  Endring av reguleringsplanen for gnr.9, bnr.287, tomt 14. DS 19/85
   
 • Reguleringsplan for Brende heia, plan ID 2009008
  Endring av reguleringsplanen for gnr.7, bnr. 257, tomt 69. DS 19/109
   
 • Reguleringsplan for Brende Heia, plan ID 2009008, rådmannen har i delegert sak 19/102 vedtatt endring
   
 • Reguleringsplan for Sinneslia Teig 1, Plan ID 2015007, rådmannen har i delegert sak 19/23 vedtatt endring

 

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. §
1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.
Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten.
Fylkesmannen i Vest- Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.
Når planene er ferdigstilt vil de bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no