• Rådmannen har i delegert sak 19/241 den 12.04.2019 vedtatt endring av reguleringsplan for Beinesvatnet, gnr. 10, bnr. 4 m. fl., Tjørhom plan ID 2013005.
  • Rådmannen har i delegert sak 19/236 den 10.04.2019 vedtatt endring av reguleringsplan for trafikal løsning Tonstad skule og barnehage,  gnr. 36, bnr. 18 m. fl., plan ID 2014009.

 

  • Reguleringsplan for Sinneslia, planID2015007
    Endring av reguleringsplanen for gnr.9, bnr.296, tomt 30. DS 19/224
  • Reguleringsplan for Sinneslia, planID2015007
    Endring av reguleringsplanen for gnr.9, bnr.290, tomt 1 a og b. DS 19/180