Partimøter

Arbeiderpartiet mandag kl. 18.00 – Spiserommet, Rådhuset
Høyre mandag kl. 19.00 – Rådhusets underetasje
Senterpartiet mandag kl. 19.00 – Omlidhuset
Kristelig Folkeparti mandag kl. 16.00 – Lensmannskontoret, Tonstad
Venstre mandag kl. 20.00 – bibliotekkjelleren, Tonstad
Bygdeutviklingslista mandag kl. 19.00 – Annenhver gang - Kvæven bygdetun /Sigbjørn K. Tonstadhuset