Sirdal kommune informerer:

I k-sak 18/157 – budsjett – ble det vedtatt følgende endringer av kommunale avgifter og gebyrer innenfor TLM sektor:

Kommunale avgifter og betalingssatser

  • Satsene for brøyting av private veier økes med 5 % med virkning 1. januar 2019.
  • Årsavgift vann justeres opp 3% for 2019.
  • Årsavgift for avløp justeres opp 4% for 2019.
  • Årsavgift for feiing 2019 holdes uendret.
  • Alle gebyr knytta til kart og oppmåling i 2019 holdes uendret.
  • Saksbehandlingsgebyrer for bygge- og plansaker unntatt reguleringsplaner økes med 2,8 % med virkning 1. januar 2019.
  • Saksbehandlingsgebyrer for plansaker økes med 10 % med virkning 1. januar 2019.

Med mindre ikke annet er spesifisert, gjelder prisendringer fra og med 01.01.2019.

Mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside: http://www.sirdal.kommune.no/ eller hos informasjonsavdelingen på tlf 38379000.