Saksmengden innenfor byggesaker er stor og for perioden 6. mai - 31. mai 2019 innføres det telefontid. Er det spørsmål om byggesaker i denne perioden kan kommunen kontaktes mellom klokka 08:30 til klokka 11.30.