Ved å følge lenken kommer man til innkalling m/sakspapirer og vedlegg til kontrollutvalgsmøtet 18. juni. 
https://www.sirdal.kommune.no/kontrollutvalget.419293.no.html