Lister PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste har et nært samarbeid med barnehage, skole og voksenopplæring. Organisert etter vertskommunemodellen, det Farsund kommune er vertskommune. For mer info om Lister PPT, klikk på den eksterne lenken under. 

Lister PPT 

Lister barnevern

Felles barnevernstjenester etter vertskommunemodellen, med Farsund kommune som vertskommune. 
For mer info om Lister Barnevern, klikk på den eksterne lenken under.

Lister barnevern 

Barnevernsvakta