Sirdøler som går på videregående skole/studerer, kan søke kommunalt stipend for vårhalvåret 2019. Søknaden må være attestert av skolen eleven/studenten går på, og må være kommunen i hende innen 15. februar 2019.

Stipendet tildeles i år med kr 5209,- pr. semester og kan tildeles etter søknad 16 ganger.

Stipendet kan tildeles søkere til utgangen av det året søkeren fyller 27 år.

Søknadsskjema m/ retningslinjer PDF document ODT document