Det kommunale trimrommet er lokalisert ved kulturhuset. Årsavgiften er 480 kr. Avgiften inkluderer også en nøkkelbrikke man må bruke for å låse seg inn i trimrommet. 

For å få utlevert nøkkelbrikke må man fylle ut avtaleskjema (se under) og levere dette på informasjonsavdelingen (tidl. servicetorget) i kommunen mellom 07:30 - 15:00 alle hverdager. 
Husk å fyll ut skjemaet så tydelig som mulig. 

Avtaleskjema m/regler