Det kommunale tilbudet ; «Sirdal musikkskole» ble startet i 1978. Dette ble senere endret til «Sirdal Musikk- og Kulturskole», eller SMoK som de fleste kjenner oss som i dag. Navnet ble endret til «Sirdal Kulturskole» etter lovendringen i 1997 som krevde at alle kommuner skulle ha et kulturskoletilbud. Samtidig var forkortelsen «SMoK» så innarbeidet at den henger igjen selv 20 år etter at navnet ble endret.

I vedtektene til SMoK heter det blant annet:

2. Formål.

• Skolen skal være det viktigste forum for musikk og kulturopplæring i kommunen, samt være støttespiller for annet musikk- og kulturarbeid.

• Skolen skal utvikle elevenes musikalske og skapende evner, og fremme elevens forståelse og opplevelse av kunst som uttrykksform.

• Skolen skal stimulere til musikk- og kulturinteresse ved å arrangere konserter, forstillinger, utstillinger og lignende. Slike arrangementer er en integrert del av opplæringen.

• Brukerinteresser og medbestemmelse er sentrale verdier. 

SMOK - opptak og utmelding elektronisk skjema 
Fullstendige vedtekter Sirdal kulturskole 

Ansatte 2018

Lærer

Mobil

Fagområder/grupper:

Kaare Lauridsen

91886795

Rektor, gitar, bass, ukulele, band, lyd, slagverk

Hanne Melbye Hofsmo

45286730

Juniorgruppe, blokkfløyte, folkedans

Ragnhild Maria Sandvik *

93652713

Piano, Vokal, Keyboard

Geir Vårdal

90778462

Fele

Monika Åsemonen

97674559

Kunst og Bilete

Marianne Tjørhom

46668566

Dans

Gero Dimitrov Geraskov

91168780

Gitar, Bass, Ukulele

Renate Osnes

92603382

Aspiranter og korps

Eivind M. Sætre

47874441

Slagverk

Tilbudene høsten 2018

Individuelle tilbud:

SANG (F.O.M. 8. klasse)

FELE

GITAR

BASS

UKULELE

KEYBOARD

PIANO

SLAGVERK

 

Gruppetilbud:

DANS (F.O.M. 5. klasse)

KUNST & BILDE (F.O.M. 3. klasse)

JUNIORGRUPPE (F.O.M.  1. klasse)

ASPIRANTER TIL KORPSET(F.O.M. 2. klasse)

BAND (F.O.M. 5. klasse)

LYDPRODUKSJON (F.O.M. 5. klasse)

FOLKEDANS

PIANO

MUSIKAL

VOKALGRUPPE (F.O.M. 5. klasse)