KONTROLLUTVALGET

Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget

Kommunestyret har øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal føre det faste tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal gjennomføre sitt arbeid i tråd med kommuneloven (kapitel 12) og forskrift for kontrollutvalg.

Kontrollutvalget har blant annet oppgaver knyttet til:

  • Tilsyn med forvaltningen, som for eksempel er vurdering av rutiner, system, instrukser osv.
  • Regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet)
  • Forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av kommunale midler)
  • Selskapskontroll ( kontroll av kommunen sine eierinteresser i selskap)
  • Tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget innstiller og rapporterer til kommunestyret.

Kontrollutvalget i Sirdal har 3 medlemmer med varamedlemmer og blir valgt av kommunestyret.

 Sekretariat for kontrollutvalget er Agder Sekretariat. Sekretariatet kan kontaktes på tlf. 97 51 02 98 /38 35 14 09 eller på mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kommunens revisor er Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS, og kan kontaktes på telefon 38 32 80 3533/47 25 47 20 eller på mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

LENKER - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER FRA MØTER:

Møtebok 30/5-2017

Innkalling til møte kontrollutvalget 22/5-17

Regnskap med noter

Årsmelding 2016

Saker som skal drøftes:

Tilbud om utbyggingsavtale - Tonstad Vindpark

Klage Naturvernforbundet - Tonstad Vindpark

Spørsmål og svar sponsing Vindpark

Parkering Flesebekk - Gransking av kritikkverdige forhold ved saksbehandling

Parkering Donsen

 

Møtebok 30/1-2017

Innkalling møte kontrollutvalget 30/1-2017

Møtebok 21/11-2016

Innkalling møte kontrollutvalget 21/11-2016    

Referat/møtebok fra møte 12/9-2016

 

Referat/møtebok fra møte 23/5-2016.

Referat/møtebok fra møte 18/4-2016.

Referat/møtebok fra møte 22/9-2015.

Referat/møtebok fra møte 16/11-2015.

Referat/møtebok fra møte 8/2-2016.