Utskrift

Partimøter

Endret

 
Arbeiderpartiet mandag kl. 18.00 – Spiserommet, Rådhuset
Fremskrittspartiet mandag kl. 19.00 – ASVO
Høyre mandag kl. 19.00 – Rådhusets underetasje
Senterpartiet mandag kl. 19.00 – Omlidhuset
Kristelig Folkeparti mandag kl. 16.00 – Lensmannskontoret, Tonstad
Venstre mandag kl. 20.00 – bibliotekkjelleren, Tonstad
Bygdeutviklingslista mandag kl. 19.00 – Annenhver gang - Kvæven bygdetun /Sigbjørn K. Tonstadhuset

 

Rutine:

Melding av forfall /inhabilitet – oppmøte som vararepresentant

Nyttige lenker:

Forvaltningsloven – Kapittel II – Om ugildhet (habilitetskrav)

Kommuneloven - § 40 nr. 3.

Veileder - Habilitet i kommuner og fylkeskommuner - Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven

Etiske retningslinjer

Retningslinjer godtgjørelse politikere