Kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Hægebostad og Audnedal har etablert et interkommunalt samarbeid kalt Lister Barnevern. Tjenesten har et innbyggertall på vel 38 000.  Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet. 

 

Lister barnevern består av 39,7 årsverk fordelt på 43 ansatte. Vi har følgende interne organisering: mottak, undersøkelsesteam, omsorgsteam og tiltaksteam. Tiltaksteamet er delt opp i kontaktpersoner og miljøterapeuter, som alle utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Vi har også 2 ettervernkonsulenter som i samarbeid med 2 miljøarbeidere arbeider tett med ungdommen for å forberede dem best mulig på voksenlivet. Vi deltar i kjernegrupper for ungdommer, har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats.

Lister barnevern jobber med fagutvikling og jobber aktivt for BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

Vi er en Mitt Liv-tjeneste og våre verdier er: Åpenhet, Samarbeid, Ydmykhet og Kjærlighet.

 

Miljøarbeider

Ved Lister barnevern har vi ledig 1 full stilling eller 2 x 50% midlertidige stillinger (ettårig) som miljøarbeider. Oppstart snarest, stillingene har en mulighet for forlengelse.
Det må påregnes noe arbeid kveld/helg, variert arbeidstid.

Ettervernsarbeid for ungdom mellom 17-23 år er et viktig satsningsområde for barnevernet, og vi har utarbeidet og jobber etter Stuli ( https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/stuli---saerskilte-tiltak-for-ungdom-i-lister---et-boligsosialt-prosjekt  ).

Lister Barnevern har i dag to ettervernskonsulenter som jobber med oppfølging av ungdom i denne aldersgruppen i samarbeid med andre instanser. Det arbeides med et helhetsfokus på ungdommens hverdag og liv med mål om å ruste de til et godt voksenliv.

For å sikre at ungdommen får en god oppfølging er det et behov for miljøarbeidere som kan avhjelpe kontaktpersonene, og ungdommene i dagligdagse utfordringer. Eksempler på dette vil være: Botrening, økonomistyring, skolevegring og samtaler. Et godt samarbeid med ettervernskonsulentene er avgjørende for gode resultater.

Det kan også bli aktuelt å avhjelpe kontaktpersoner i andre team hos oss i deres saker med å jobbe direkte inn i familier.

Arbeidsoppgaver:

 • Tiltaksarbeid i barneverntjenesten
 • Oppfølging av og samtaler med ungdom
 • Deltakelse i aktiviteter, praktisk bistand, tilrettelegging
 • Oppsøkende virksomhet/tett individuell oppfølging
 • Botrening med grunnlag i bokartlegging
 • Samarbeid med ettervernskonsulenter
 • Organisering/aktivisering på fritidsarenaer

 

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning og/eller erfaring fra lignende arbeid
 • Personlig egnethet er avgjørende og blir sterkt vektlagt
 • Evne å jobbe oppsøkende og pågående over tid i enkeltsaker
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Gode kommunikasjonsevner og skriftlige egenskaper
 • Selvstendighet og gode samarbeidsevner
 • Viktigs av alt, være glad i å jobbe med ungdom, og kunne møte dem på en god måte
 • Gyldig sertifikat for personbil, det er krav om bruk av egen bil i tjenesten

Hva kan vi tilby?

 • Spennende, utfordrende og varierte oppgaver i et faglig sterkt miljø
 • Gode og rause kollegaer
 • Samarbeid med mange flotte ungdom
 • Lønn etter gjeldende satser i kommunen

Arbeidstakere ansettes på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.

Spørsmål om stillingen kan rettes til barnevernsleder Bodil Waage Glomsheller på tilf 488 90 785.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger og informasjon om kommunen finnes på www.farsund.kommune.no. Dokumentasjon på utdannelser, vitnemål og praksis m.m. medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

 

Søknadsfrist: 26.11.19