Utskrift

Sirdal er asfaltvinner

Endret

De fleste fylkesvegene i Sirdal fra Tonstad og nordover vil få nytt asfaltdekke i løpet av 2017 og 2018.

Det er omtrent halvparten av all asfalt som skal legges i Vest-Agder i denne perioden.

Totalt skal det legges 104 kilometer med ny asfalt i Sirdal i disse 2 årene. Dette er 84 000 tonn med asfalt, og tilsvarer ca. 2 600 lass med asfalt lagt ut på vegen. Det vil også bli lagt nytt dekke på 3,6 kilometer gang- og sykkelveg langs fylkesvegnettet i Sirdal. I tillegg inneholder kontrakten en strekning i Rogaland. Det er 10,5 km på fv. 45 fra Vest-Agder grense og nedover mot Byrkjedal.

Det ble arrangert en liten markering i forbindelse med dette i Tonstad sentrum sist fredag. Statens vegvesen var representert av blant andre Inger Ann Fidjestøl, leder for Utbygging i Vest-Agder. Til stede var også representanter for Vest-Agder fylkeskommune, kommuneadministrasjonen i Sirdal samt elever og lærere fra to lokale ungdomsskoler.

Hvorfor så stor utlysning?
– Hensikten med en såpass stor utlysing er å øke interessen blant entreprenørene og få en best mulig pris for arbeidene, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Karsten Utsogn.
– Asfalteringen i Sirdal disse to årene vil binde opp i underkant av halvparten av de årlige bevilgningene som årlig blir avsatt til reasfaltering av fylkesvegnettet i Vest-Agder, forklarer Utsogn.
Selve asfaltkontrakten ble utlyst høsten 2016. Totalt var det fem entreprenører som la inn pris på kontrakten. Kontrakten ble tildelt Lemminkainen Norge AS, kontraktsummen er 51,5 millioner eks. mva. Entreprenøren vil bruke steinmaterialer fra Risa sitt massetak nord for Bjunes. De vil også rigge opp asfaltverket i massetaket.

Ønskelig med lokale steinmaterialer
I forkant av asfalteringen er det viktig at det blir utført nødvendig forarbeid. Det ble i 2014 utarbeidet en strekningsrapport over hele strekningen på fv. 468 fra Tonstad til Svartevatn. Basert på rapporten ble det utlyst en kontrakt på utbedring av en rekke av de punktene som er nevnt i kontrakten.

- Kontrakten på disse arbeidene ble tildelt Berthelsen& Garpestad, planlagt sluttdato er 1. september 2017, fastslår Utsogn.

Det er gitt fravik i enkelte av kravene til tilslagsmaterialene. Dette er gjort for å bedre kunne få til en etablering av en mobil asfaltfabrikk i kontraktsområdet. Fra Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommunes side er det ønskelig å kunne benytte lokale steinmaterialer, slik at transportbehovet blir redusert.

I tillegg har driftsentreprenøren foretatt dreneringsarbeid, grøfting og utskifting av ødelagte stikkerenner på de strekningene som skal få nytt dekke. Totalt vil dette beløpe seg til 3,5 mill. kroner i 2017. Entreprenøren vil starte opp sine asfaltarbeider 19. juni 2017, og alle arbeidene skal være sluttført innen 19. oktober 2018.

asfalt1
Elevrådsrepresentanter fra Sinnes og Tonstad skole fikk hver sin refleksvest av entreprenørrepresentant under markeringen som fant sted ved rådhuset. (Foto: Steinar Sørheim/VAF) 
(Foto: Steinar Sørheim/VAF)

asfalt2
Inger Ann Fidjestøl, leder for Utbygging i Vest-Agder og Vidar Ose samferdselssjef i Vest-Agder fylkeskommune følger med når Gisle Meininger Saudland, leder for SAM-utvalget, holder tale for de fremmøtte under markeringen i Sirdal. 
(Foto: Steinar Sørheim/VAF)