Utskrift

VALG 2017 - Du kan stemme fra 1.juli...

Endret

 
Tidlig-stemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndsstemme innenfor ordinær periode eller på valgdagen. Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon!
 
Ta kontakt med Servicekontoret dersom du har behov for å avgi stemme før 12. august.
Åpningstid mandag – fredag kl. 07.30-15.00.
Sirdal kommune, Rådhuset, Tonstad , tlf. 38 37 90 00
 
Valgstyret i Sirdal kommune
Leder Thor Jørgen Tjørhom