Utskrift

Valg 2017 - Forhåndsstemming Sirdal kommune

Endret

Du kan forhåndsstemme til Stortings- og sametingsvalg 2017, på Rådhuset på Tonstad, i perioden 10. august til og med fredag 08. september 2017. Stemmetiden er kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Det er anledning til å forhåndsstemme ved Sinnes folkebibliotek 17.08, 24.08 og 31.08. Stemmetiden er kl. 17.00-20.00.

Forhåndsstemming kan også skje på rådhuset lørdagene 19.08 og 26.08 fra kl. 11.00-14.00. Fredag 08.09.17 vil det bli mulighet til å forhåndsstemme på rådhuset fram til kl. 20.00.

Velgere som er syke eller uføre og av denne grunn ikke kan stemme der det er forhåndsstemming kan etter søknad til valgstyret, forhåndsstemme der de holder til. Det må gå frem av søknaden at stemmegiver er syk eller ufør, og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme en annen plass. Valgstyret må ha mottatt søknaden senest 31. august 2017. Søknaden sendes til: Sirdal kommune v/Valgstyret, Rådhuset, 4440 Tonstad.

Husk å ta med valgkort, dersom dette er mottatt og legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Eventuelle spørsmål ta kontakt på tlf. 38379018, eller se kommunens hjemmeside www.sirdal.kommune.no om valget.

Valgstyret i Sirdal kommune
Leder Thor Jørgen Tjørhom