Utskrift

Utlysning av boligtomter - Myraleitet III

Endret

LEDIGE BOLIGTOMTER I SIRDAL KOMMUNE

Sirdal kommune har nå kommunale tomter i boligområde Myraleite III på Sinnes ut for salg. Tomtene er klare til opparbeidelse og bebyggelse innen kort tid.

Feltet har 14 tomter som er regulert til eneboliger og disse varierer i størrelse fra 790 m2 til 1140 m2. Tomter tildeles i tråd med reglement for tildeling av kommunale boligtomter.

Pris er satt til kr. 510.000,- per tomt. Prisen justeres årlig etter konsumprisindeksen. Oppmålings- og tinglysningsgebyr, dokumentavgift samt påkoblingsavgift for vann og avløp kommer i tillegg.

Sirdal kommune har et reglement for finansiell støtte til boligbygging. I medhold av dette kan det søkes om finansiell støtte med inntil kr. 300.000,- for oppføring av ny bolig. Begge de omtalte reglementene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Sirdal kommune, Vest-Agder trådte i kraft 28. juni 2010 og gjelder for området, det vil si det er boplikt. Forskriften er tilgjengelig på lovdata.

Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt gjenstår å legge vann- og avløpsledninger frem til tomt 14. Dette ferdigstilles våren 2017. Det vil også være gjerdeplikt for tomtekjøper mot gnr. 9, bnr. 6.

Sirdal kommune har også ledige boligtomter i Sølvbekken på Tonstad og en boligtomt på Myraleite II på Sinnes.

Tomtene tildeles fortløpende etter søknad.

Flere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til servicetorget tlf. 38379000. Søknadskjema kan også lastes ned under. Der finner man også annen informasjon. 

Søknadsskjema - reglement - kontrakt.PDF

Kart.pdf