I henhold til kommunestyrevedtak K-25/07 og plan- og bygningsloven kap. 17 er det fremforhandlet følgende utbyggingsavtale:

Utbyggingsavtale for fritidsbebyggelse, Kvæven. Gnr. 5, bnr. 3. Grunneier Per Kvæven.

Utbyggingsavtalen er knyttet til reguleringsplan med plan ID 2012009.

Utbyggingsavtalen er lagt ut i perioden 17.09.2018 – 17.10.2018

Eventuelle merknader/uttalelser til utbyggingsavtalen må være sendt innen 17.10.2018 til post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Rådhuset, Tonstadvegen 28, 4440 Tonstad.