I henhold til kommunestyrevedtak K-25/07 og plan- og bygningsloven kap. 17 er det fremforhandlet følgende utbyggingsavtale:

 

Utbyggingsavtale for fritidsbebyggelse, Knatten, del av Sinneslia. Del av gnr. 9, bnr. 5, Sinnes. Grunneier Jorunn Pettersen.

 

Utbyggingsavtalen er knyttet til reguleringsplan med plan ID 2016012.

 

Utbyggingsavtalen er lagt ut i perioden 20.12.2018 – 24.01.2019.

 

Eventuelle merknader/uttalelser til utbyggingsavtalen må være sendt innen 24.01.2019 til post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Rådhuset, Tonstadvegen 28, 4440 Tonstad.

 Utbyggingsavtale for fritidsbebyggelse, Knatten, Sinnes.pdf