Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 kunngjøres herved at følgende reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Rubetødnane Aust, plan ID 2017006.
Beliggenhet: gnr. 9, bnr. 1, Sinnes.
Grunneier: Signe Lise Årsland

Området er tidligere regulert gjennom reguleringsplan for Rubetødnane, plan ID 2002002.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på
http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2017006

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 02.04. – 14.05.19.

Eventuelle merknader til planen må være sendt innen 14.05.2019, og kan sendes via plandialog http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn. Merknader kan også sendes til post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.

Enhet for arealforvaltning