Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Knausane boligområde, del av områdereguleringsplan Tonstad, plan ID 2013003

I henhold til Plan- og bygningsloven kap. 17 og kommunestyrevedtak i K-sak 25/07 og 16/23 er det framforhandlet forslag til utbyggingsavtale tilknyttet utbygging av Knausane boligområde, del av områdereguleringsplan Tonstad, plan- ID 2013003.

Utbyggingsområde Knausane gjelder del av gnr. 51, bnr. 7 med grunneier Askjell Tonstad og gnr. 52, bnr. 428 og 431 med grunneier Knausane Utvikling AS.

Utbyggingsavtalen legges i henhold til PBL § 17-4 ut til offentlig ettersyn i perioden 12.01. – 01.02.2018.

Eventuelle merknader må sendes til post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Rådhuset, Tonstadvegen 28, 4440 Tonstad innen 01.02.2018

Underskrevet utbyggingsavtale for reguleringsplan Knausane