Ordfører: Thor Jørgen Tjørhom

Utskrift

SLIK STYRES SIRDAL

Sirdal kommune styres med kommunestyret som øverste politiske myndighet.
kstyresal
 
Kommunestyret består av 19 medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år. I nåværende periode består kommunestyret av 6 politiske partier.
Kommunestyret velger representanter til formannskapet og de andre politiske utvalgene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Demokratisk medvirkning
De demokratiske prosessene i kommunen inkluderer det politiske systemet, men er også prosesser som drives av administrasjonen, gjerne i forkant av den politiske behandlingen. Eksempler er deler av det kommunale planarbeidet. Her inviteres involverte parter på mange nivå til å komme med meningsytringer og innspill.
I tillegg har kommunen en rekke upolitiske styrer, råd og utvalg som har ansvar og arbeidsoppgaver innen et avgrenset område. Eksempler på dette er kommunens råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Slik påvirker du
Politikerne og kommuneadministrasjonen vil styre kommunen til det beste for deg, og vil gjerne høre dine synspunkter om saker og tema du brenner for. Har du som enkeltperson eller medlem av en organisasjon en sak du vil lufte for politikerne kan du ta kontakt eller sende en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
 
Utskrift

Råd og Utvalg

Registeret ajourføres i hovedsak etter hvert valg. Sentralarkiv / Politisk sekretariat er ansvarlig for ajourføring. Eventuelle feil og mangler bes meldes dit. tlf. 38 37 90 18. Ved å klikke på et utvalg vil du få opp utvalgets sammensetning

Utskrift

Partimøter

 
Arbeiderpartiet mandag kl. 18.00 – Spiserommet, Rådhuset
Fremskrittspartiet mandag kl. 19.00 – ASVO
Høyre mandag kl. 19.00 – Rådhusets underetasje
Senterpartiet mandag kl. 19.00 – Omlidhuset
Kristelig Folkeparti mandag kl. 16.00 – Lensmannskontoret, Tonstad
Venstre mandag kl. 20.00 – bibliotekkjelleren, Tonstad
Bygdeutviklingslista mandag kl. 19.00 – Annenhver gang - Kvæven bygdetun /Sigbjørn K. Tonstadhuset

 

Rutine:

Melding av forfall /inhabilitet – oppmøte som vararepresentant

Nyttige lenker:

Forvaltningsloven – Kapittel II – Om ugildhet (habilitetskrav)

Kommuneloven - § 40 nr. 3.

Veileder - Habilitet i kommuner og fylkeskommuner - Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven

Etiske retningslinjer

Retningslinjer godtgjørelse politikere

Utskrift

Kontrollutvalget

Kommunestyret har øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal føre det faste tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal gjennomføre sitt arbeid i tråd med kommuneloven (kapitel 12) og forskrift for kontrollutvalg.