Utskrift

Øvre Sirdal Barnehage

osbarnehage2Vi er en barnehage som ligg på Tjørhom i Øvre Sirdal. Vi har naturen som nærmeste nabo, og den bruker vi flittig.
Vi har naturen som nærmeste nabo, og den bruker vi flittig. Vi har ei grillytte på barnehagens utemområde og en lavo og en "stamplass" i nærområdet.

LEKEN og den frie leken gir vi stor plass til hos oss!

Utskrift

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 4 – 5 åringer.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 sier at foreldrebetaling for et barn i barnehage skal utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede person – og kapitalinntekt.

For 2015 er maksprisen for en heltidsplass per år 27 980,- kroner. Eventuelle kostpenger kommer i tillegg. Det vil si at alle husstander som har en inntekt lavere enn 473 000,- kroner har krav på lavere foreldrebetaling på bakgrunn av søknad fra 1.mai 2015.

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer fra 1. august 2015

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august er denne inntektsgrensen foreslått satt til 405 000 kroner.

Søknadsskjema

Utskrift

Tonstad skule

  tsko Rektor:   Grethe Sole
   Tlf.: 38379267 /94510264
    e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

    Skulen(res.):   Tlf.: 38379250 /94510699
    e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
    Postadresse: Tonstad skule, Rådhuset, 4440 Tonstad
                              

Tonstad skule er den største av dei to grunnskulane i Sirdal kommune.
Skulen held til i nye lokale på Fintlandsmonan, 1 km frå Tonstad sentrum.
Tonstad skule er ein fulldelt barne- og ungdomsskule, der elevtalet er ca 190. Skulen presenterer seg selv på sin hemmeside http://www.tonstad.skule.no/ 

Informasjon om Regnbuen SFO
Leder:                Hilde Ræg Haukelid
                          Tlf.: 90097896
                          e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

                          SFO:    Tlf.: 95706194

Regnbuen SFO har tilhaldsstad midt i hjartet av Tonstad skule. Her har vi vår base, men nyttar oss og av andre rom inne på skulen og i nærmiljøet. Regnbuen SFO er eit fritidstilbod der vi legg vekt på varierte, valfrie aktivitetar, fysisk aktivitet, utemiljø og varierte måltid.
Timepris er for tida kr. 15 for fast opphald.
Les meir om tilbodet, opningstider, månadsplaner og anna ved å klikke her  

Utskrift

Sirdal Voksenopplæring

 vo

Leder: Gry Iren Josdal
            Tlf.: 99262263
             e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 Voksenopplæringen i Sirdal tilbyr norskopplæring til voksne innvandrere og spesialundervisning og grunnskoleopplæring til voksne.
Voksenopplæringen holder til i Sirdal kulturhus, og vi arrangerer både dag- og kveldskurs.

Opplæringen i norsk med samfunnskunnskap er gratis for innvandrere utenom EØS- området og for innvandrere som har giftet seg med norske statsborgere. Nærmere regler finnes i Introduksjonsloven.

Utskrift

Sinnes skule

Sinnes SkuleRektor:  Åse-Berit Fidjeland                              
Tlf.: 38379390 / 94521258                              
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
 
 
 
Sinnes skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule som ligg på Sinnes, nord i Sirdal kommune.
Skulen presenterer seg sjølv på nettstaden http://www.minskule.no/sinnes .
SFO-tilbodet på Sinnes Skule kostar kr. 15 pr. time for fast opphald.
 
Skulen ligg i landlege omgjevnader, og betre læringsmiljø enn frisk luft finst neppe!
Utskrift

Tonstad barnehage

 

tonstadbarnehage

Tonstad barnehage har i dag 94 barn fordelt på 6 grupper. I august 2012 startet vi opp i nyrenovert og utvidet barnehage. Så vi har nå en barnehage som er en drøm for små og store. Barnehagen har et innbydende og utfordrende uteområde som fortsatt jobbes med for å få ferdig. Vi vektlegger at barn skal få lov til å være barn, med varme og grensesettende voksne rundt seg. Vi har fokus på relasjonsbygging og tidlig innsats for å bidra på beste måten for utvikling og læring.

 Satsen for full plass i barnehage i Sirdal er fra 1250 kr. Moderasjon for 2. og 3. barn finnes.