Utskrift

Besøk av Innovasjon Norge Agder

Onsdag 7.9.2016 hadde Sirdal besøk av direktør Sveinung Hovstad i Innovasjon Norge Agder.

Først på programmet sto besøk av leder for Sirdal Næringsforening Svein Sturla Tonstad.

Svein Sturla orienterte om næringslivet generelt, om GP krysset, Tonstad sentrum, skilting og energibruk omkring spillvarme på Ertsmyr.

Senere på kvelden deltok direktøren på næringsforeningens møte nettopp om spillvarme.

Videre gikk turen til Sinneshyttå og Tor Sigve Vik. Han er også styreleder i Sirdalsferie AS. Her fikk Sveinung Hovstad høre om hyttemarkedet, viktigheten av å få til handelsvirksomhet og samspillet mellom ulike aktører for å lykkes.  Tor Sigve kunne også opplyse at han hadde solgt to hytter under Sirdalsdagene, men ellers var det ca 6 – 7 hytteleveranser i året.

besok4

Næringsjef Ø. Sjøtrø, Ordfører T.J.Tjørhom, Tor Sigve Vik og Sveinung Hovstad.

Som leder av Sirdalsferie AS stilte han følgende spørsmål: Hvordan skaffe midler til reiselivssatsing som gjør det mulig å gi større tilbud for kjøp eller bruk av penger i Sirdal.

Tjørhomfjellet, eller Sirdal skisenter som det kalles etter at Ålsheia ble innlemmet i alpinanlegget til Øystein Tjørhom, ble neste stopp i øvre Sirdal. Her fikk delegasjonen høre om satsingen som gjøres, både i Huldreheimen med ny kafe og pub, samt nytt hotellkonsept med ett-romsleiligheter. Totalt har området ca. 70 hytter. Sveinung Hovstad fikk høre om et godt vinterprodukt som har stort sommerpotensiale. Dette pga. stor trafikk gjennom Sirdal.

besok7

Sirdal Skisenter.

Norhard på Tonstad med sine 30 ansatte ble presentert av Askjell Tonstad. Han gikk gjennom de muligheter og utfordringer som bedriften står foran.

 besok10

Askjell Tonstad og Sveinung Hovstad hos Norhard.

Direktør Sveinung Hovstad fra Innovasjon Norge fikk mange inntrykk fra ulike bedrifter. Samtidig ble han utfordret på hva Innovasjon Norge kan bidra med eller være kontaktledd mot.

Utskrift

Sirdalsvekst vedtok følgende i styremøte 13. april 2016

Sirdal Fjellgolf

Sirdal fjellgolf innvilges avdragsfrihet på lån i Sirdalsvekst KF til og med 2017. Renter skal betjenes med 50 % (inntil kr 30 000) av eventuelle årsoverskudd.
Det kan ikke påregnes rente og avdragsfrihet ut over 2017.

 

Feriesenter Tjørhomfjellet

I forbindelse med etablering av Feriesenter innvilges selskap under stiftelse av Beinesdalen Utvikling AS / Sirdal Eiendom AS et Investeringslån inntil kr 4 700 000 (ca. 36 % av omsøkt investering)

 

Sirdal Hytteformidling AS

Tilskudd kr 30 000 til investering i Hjemmeside/Bookingsystem

 

Rentebetingelser på Lån i Sirdaslvekst KF                     

Rentesatsen på 3% for lån i Sirdalsvekst KF opprettholdes

Utskrift

Kjøp av sentrumstomt

I dag tirsdag 29.3.2016 ble kontrakten undertegnet for kjøp av sentrumstomt.

sentrumstomt 004

Selger Geir Aslak Kinden og kjøper Sirdal kommune v/ordfører Thor Jørgen Tjørhom er begge tilfreds med avtalen og håper dette gir gode muligheter for videre utvikling av Tonstad sentrum.

 

Utskrift

Sirdalsvekst KF gjorde følgende vedtak 29.2.2016:

Sirdal Kiropraktikk AS

Til investering i nytt utstyr innvilges Sirdal Kiropraktikk AS:
Tilskudd inntil kr 80 000 (10 % av omsøkte investering)
Lån inntil kr 160 000 (20 % av omsøkte investering)

 

Tonstadli ferie, kurs- og misjonssenterAS

Til videre utvidelse/investering innvilges Tonstadli ferie, kurs- og misjonssenterAS
Lån inntil kr 1 160 000 (40 % av budsjettert investering på kr 2 900 000)

 

Steis Mek Verksted AS / Steis Eiendom AS

Avdragsutsettelse i inntil ett år

Utskrift

Vedtak fattet av Sirdalsvekst KF i styremøte 9.12.2015:

     

Til kjøp av næringseiendom i Tonstad sentrum innvilges Øyvind Moen og Terje Moen

  1. Tilskudd inntil kr 220 000
  2. Lån inntil kr 440 000

Til forprosjekt vedr. videre utvikling av Kvæven Bygdetun innvilges Sirdalsferie AS

  1. Tilskudd inntil kr 180 000

I forbindelse med nyetablering innvilges Gudrun Kristine Ovedal

  1. Etableringstilskudd inntil kr 20 000
Utskrift

Styremøte Sirdalsvekst oktober 2015:

10        Norsk Ørret AS

    Til utarbeidelse av forprosjekt innvilges Norsk Ørret AS:        Tilskudd inntil kr 200 000  

 

11        Ålsheia Skisenter AS

     Til utbedring / oppgradering av snøanlegg innvilges Ålsheia Skisenter AS:

           Tilskudd og lån på inntil kr 300 000.
           Fordeling tilskudd lån 50/50.
 

12        Byggmester Tor Arne Liland AS (eller et annet selskap kontrollert av Tor Arne Liland)

     Innvilges til kjøp av eiendom i Daleveien et tilskudd inntil kr 680 000 og et lån inntil kr 680 000