Utskrift

Resipientundersøkelser i Josdal og på Donsen 2014

Sirdal kommune vedtok i mars 2013 hovedplan for vann og avløp. I hovedplanen er det planlagt vann og avløp til nye områder med eksisterende hytter i Josdal og på Donsen. Cowi gjennomførte i 2014 omfattende prøvetaking av lokale resipienter i områdene Josdal og Donsen. Hensikten med undersøkelsene er å kartlegge dagens tilstand på de lokale resipienter. Rapport fra resipientundersøkelsene vil benyttes som beslutningsgrunnlag for igangsetting av tiltak som er beskrevet i gjeldende hovedplan.

Undersøkelse av omtalte resipienter.

Utskrift

Sinnes Vannverk

Sinnes vannverk leverer naturlig renset grunnvann uten andre tilsetningsstoffer enn lut for Ph justering. Vannverket har aldri hatt større driftsforstyrrelser.

sinnes vannverk

Hovedvannkilder:

Det tas i dag ut grunnvann fra en mindre øy i Sira nord for Sinnesvatnet. Det er satt ned 3 stk. borrørsbrønner i løsmasser, hvorav 1 en av brønnene fungerer som reservekilde.

Utskrift

Mindre innstallasjoner

Det er mange mindre innstallasjoner rundt omkring som må til for å få ting til å bli slik de skal være.Oksendal vannverk

Her ser du liste over noen slike mindre innstallasjoner: (bildet er fra Øksendal Vannverk.)

Lunde/Skeie Vannverk :

» Produsert mengde i 2010 var på ca 3000m³.
» I gjennomsnitt ca. 8,2m³/pr døgn
» Maksmengde 29m³/pr døgn
» Kapasitet ca 5m³/pr time
» Tilkoplet: 15 abonnenter

Utskrift

Tonstad vannverk

Det nye vannverket på Tonstad ble satt i drift i 1995 og har siden den gang ikke hatt alvorligetonstad vann driftsforstyrrelser.

Hovedvannkilder:

Det tas i dag ut grunnvann fra Lille Bjørnøy som ligger i Sira, nord for Tonstad sentrum.. Brønnene ble etablert i 1991. Det er satt ned 2 stk. borrørsbrønner i løsmasser.

Reserve/ krisevannkilde:

Denne brønnen er plassert i Tonstadområdet og har en kapasitet som er større en hovedvannkilden.

 

Utskrift

Handeland renseanlegg

Handeland renseanlegg eies og driftes av Sirdal kommune. Renseanlegget er bygget på grunnlag av kommuneplanen som åpnet for en stor turistsatsing i Øvre Sirdal med hovedvekt på hytteutbygging. Renseanlegget erstatter og 3 eksisterende renseanlegg som legges ned. 

handeland renseanlegg

 

Annen informasjon av mulig interesse innenfor området VVA:

Informasjon fra SBRV, Feiing (omfatter også fritidsboliger),