Selve ordet "organisasjon" har sin opprinnelse i det latinske språk, og betyr "Redskap" eller "instrument".  I det daglige har vi heller en slik oppfatning av innholdet i ordet "Organisasjon":

"En organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål".kommunevpen

En organisasjon kan beskrives som en konstruksjon bestående av mange elementer. Noen av disse er: Sosial struktur, teknologi, fysisk struktur og kultur. Innenfor en slik konstruksjon er det for de fleste innlysende at god kommunikasjon er viktig. Det er da ett interessant poeng at ordet "kommunikasjon" også kommer fra latin, og betyr: "Gjøre felles". Et annet ord som også har en utenlandsk opprinnelse er ordet "kommune", og kjernen i betydningen av det ordet er også "felles".

 Disse tre begrepene henger altså svært sammen: Kommune, kommunikasjon, organisasjon.

I denne delen av sirdal kommunes hjemmeside, kan du se hvordan Sirdal kommune er organisert.