Rådmannens stab huser endel fellesfunksjoner i kommunen. Dette gjelder IKT, Lønn, Økonomi, Personal/HMS, Sentralarkiv/Politisk sekretariat . Servicetorget er også en del av rådmannens stab.

I dette dokumentet, delegasjonsreglement, er det beskrevet hva kommunens politikere har delegert av arbeidsoppgaver til kommunens administrasjon.