images/los-strukturen/barn-og-familie.jpg

 

Utskrift

Oppvekst/levekår

Oppvekst og Levekår har ansvar for tilbud på følgende områder: Barnehage, Elevheimar, Grunnskole, Helse, Kultur, Musikk- og kulturskole, Pleie-omsorg og Voksenopplæring.