images/phocagallery/logo/kvinebrutopp.png
Utskrift

Sirdal Fjellmuseum, Kvæven

phoca thumb_l_2På fjellmuseet finner du en samling av flere bygg og gjenstander som viser den gamle bygdekulturen i Sirdal. Det eldste huset er fra 1770 årene. I sommermånedene tilbys guiding rundt på tunet.

Inne i hovedbygningen viser museumsutstillingen glimt fra dagliglivet i Sirdal gjennom flere generasjoner. Bruk og høsting av naturen var en viktig del av dagliglivet.

Utskrift

Eining for Kultur og Fritid

Les KulturBloggen - her er nyheter frå oss!

Eining for kultur og fritid har kontor på rådhuset, Tonstad. Her er Einingsleiar som har ansvar for m.a. lag og foreiningar og ulike arrangement, kulturkonsulent som m.a. arbeider med kulturminne– og bygningsvern og klubbleiar som arbeider med ungdom og fritidsklubb.     Kontaktinformasjon: 38 37 90 72 / 38 37 90 70

BIBLIOTEK Sirdal folkebibliotek har hovedlokala i rådhuset med filial på Sinnes. Biblioteket har stort utval i bøker, lydbøker, tidsskrift og DVD-film. Her er òg bøker og filmer til salgs (sjå nedanfor). Kontaktinformasjon: 38 37 90 75

KULTURSKULE Sirdal musikk–og kulturskule (SMoK) held til i lokala på Tonstad skule. Her er eit rikt utval i tilbod for born og unge. Kontaktinformasjon: 38 37 73 70

UNGDOM/FRITID Sirdal fritidsklubb held til i klubbhuset til Tonstad IL (v/kulturhuset). Klubben er ope kvar fredagskveld i skuleåret og andre gonger dersom det er noko  særskilt på programmet. Aldersgrensa er frå 8.klasse til 18 år. Kontaktinformasjon: 38 37 90 54

MUSEUM Sirdal fjellmuseum held til på Kvæven. Her er utstilling og framsyning av panoramafilm. I tillegg har ein eit spennande bygdetun med 10 bygningar. Kontaktinformasjon: 38 37 93 31

KINO Sirdal komm. kino er ein del av kulturhuset på Tonstad. Her er visning kvar onsdag og sundag. Ein moderne kino med flott lydanlegg! Kontaktinformasjon og program: sjå internett: www.filmweb.no/sirdalkino/