images/phocagallery/diverse/helsehusettopp.png
Utskrift

Ambulanse

AMK (AKUTT MEDISINSK KOMMUNIKASJONSSENTRAL ) 

Ring 113 for medisinsk nødhjelp. Da kommer du til Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) hvor sykepleiere med spesialkompetanse svarer deg i telefonen og sender ambulanse, lege eller luftambulanse etter vurdering av skadens omfang og alvorlighetsgrad. Snakk rolig og gi opplysninger i denne rekkefølgen:

1. Navn og adresse
2. Oppgi telefonnummeret du ringer fra 
3. Forklar situasjonen
 
For døve: ring 1412 - medisinsk nødnummer til teksttelefonen.