planbase

Dette er kommunens planregister. Her finner en plankart, bestemmelser, mindre endringer og dispensasjoner med mer for både regulerings- og kommuneplaner.

 

Nye Lister kart

Dette er kommunens innsynsløsning for kart og planer, den gamle er satt ut av drift fra leverandørens side og du får en feilmelding om du benytter en gammel snarvei. Den nye innsynsløsningen er raskere og vi jobber mot leverandøren for å gjøre funksjonaliteten enda bedre. Den er også tilgjengelig som en app (Kommunekart) for nettbrett og smarttelefoner. En av svakhetene med den nye innsynsløsningen er utskrifts funksjonaliteten. Har du behov for å skrive ut målestokkriktig til pdf kan du klikke her

 

Plandialog

Dette er kommunens verktøy for innsyn og dialog i forbindelse med planprosesser. Her kan en se kart- og plandata og få innsyn i saksmappen direkte fra arkivet. For planer som er under behandling vises tidslinje hvor det fremgår hvor langt i prosessen planen er kommet. Her kan det sendes innspill og merknader for planer i høringsfasen. Disse blir så registrert direkte i kommunens postmottak. For Kommunedelplan Sirdal Nord skriv inn 2016008 i søkefeltet når du har åpnet plandialog programmet, eventuelt klikk her. En får da frem en tidsakse samt mulighet for å se saksmappen og sende innspill/høringssvar. Nødvendige kartvedlegg kan f.eks. lages som pdf i den nye kartklienten "Kommuneplan og Naturfare" som du finner i boksen under. Her har en tilgang til de ulike versjonene av kommunedelplanen etterhvert som den går igjennom de ulike fasene av planprosessen. En kan også tegne opp de ulike temakartene som kommunen benytter i forhold til naturfare. Hvis en planlegger et tiltak kan en da sjekke selv om en kommer i konflikt med ulike faresoner relatert til flom og skred, og eventuelt justere plasseringen for å unngå krav om fagkyndig rapport.                                                                                       

knappny   

adresse