planbase

Dette er kommunens planregister. Her finner en plankart, bestemmelser, mindre endringer og dispensasjoner med mer for både regulerings- og kommuneplaner.

 

Nye Lister kart

Dette er kommunens innsynsløsning for kart og planer, den gamle er satt ut av drift fra leverandørens side og du får en feilmelding om du benytter en gammel snarvei. Den nye innsynsløsningen er raskere og vi jobber mot leverandøren for å gjøre funksjonaliteten enda bedre. Den er også tilgjengelig som en app (Kommunekart) for nettbrett og smarttelefoner. En av svakhetene med den nye innsynsløsningen er utskrifts funksjonaliteten. Har du behov for å skrive ut målestokkriktig til pdf kan du klikke her

 

Plandialog

Dette er kommunens nye verktøy for innsyn og dialog i forbindelse med planprosesser. Her kan en se kart- og plandata og få innsyn i saksmappen direkte fra arkivet. For planer som er under behandling vises tidslinje hvor det fremgår hvor langt i prosessen planen er kommet. Her kan det sendes innspill og merknader for planer i høringsfasen.               Disse blir så registrert direkte i kommunens postmottak. For Kommunedelplan Sirdal Nord skriv inn 2016008 i søkefeltet når du har åpnet plandialog programmet, eventuelt klikk her. Klikk OK på boksen som da kommer frem. Nede på skjermen kommer frem blant annet en tidsakse, klikk på boksen «vis dokumenter» og du får frem saksmappen som blant annet inneholder alle innspill. (noen ganger må en klikke to ganger, eventuelt vente noen sekunder, før saksmappen kommer frem)

pdf

adresse