Vi minner om at det nå er mulig å søke om driftstilskudd for lag og foreninger for 2019. Søknadsfrist er 15. februar. 

For informasjon om retningslinjer og søknadsskjema, klikk på denne lenken: http://sirdal.custompublish.com/lag-og-foreninger.419216.no.html