Sirdøler som går på videregående skole/studerer, kan søke kommunalt stipend for høsthalvåret 2017. Søknaden må være attestert av skolen eleven/studenten går på, og må være kommunen i hende innen 15. oktober 2017.

Stipendet tildeles med kr 4943,50,- pr. semester og kan tildeles etter søknad 16 ganger.

Stipendet kan tildeles søkere til utgangen av det året søkeren fyller 27 år. Søknadsskjema med retningslinjer finner du under: 

Søknadsskjema m/ retningslinjer