Åpningstider

Turistinformasjonen Kvæven, Sirdal Fjellmuseum

Åpningstider:

F.o.m. uke 25: Åpen hver dag (mandag - søndag) kl. 09.00 - 16.00

(dette gjelder frem til 4. september)

Kontakt:

Mail: turist@sirdal.kommune.no

Tlf: 945 02 982