Valgstyret i Sirdal kommune ved valget 2019 har følgende medlemmer

 • Thor Jørgen Tjørhom, leder
 • Egil Netland                                                                                                                 
 • Siri Ovedal
 • Bjørg Anny Klungland Tjørhom
 • Jonny Liland

Valgansvarlig Politisk sekretariat : Marit Auset

Valgstyret har ansvar for

 • kommunens gjennomføring av stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og sametingsvalg
 • godkjenning av møtebok ved de ulike valgene
 • organisering av forhåndsstemmegivning i kommunen
 • godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg
 • organisering av valget på valgdagen(e), herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse
 • organisering av opptelling av stemmene
 • lovbestemte kunngjøringer
 • behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg
 • varsling av valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret om resultatet

Mange av oppgavene innen valgstyrets ansvarsområde delegeres til valgansvarlig i  administrasjonen etter fullmakt.

Kontaktinformasjon

Marit Auset                                                     
Arkivleder/konsulent                                                                  
Mobil:      99301268                                            
Telefon:   38379018                                                       
E-post:    marit.auset@sirdal.kommune.no