Ved enhet pleie og omsorg vil vi fra tid til annen ha behov for tilkallingsvikarer vi kan kontakte ved behov. Vi trenger vikarer innen;

  • Sykehjem
  • Kjøkken
  • Renhold
  • Vaskeri
  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp

Det vil bli vektlagt at liker å jobbe med mennesker, evner å jobbe selvstendig og er lærevillig.
Søkere må kunne beherske grunnleggende norsk på minimumsnivå B1.
For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med konstituert enhetsleder Sara Mandel Birkeland, tlf 41767649, smb@sirdal.kommune.no

Har du lyst til å være tilkallingsvikar ber vi deg søke elektronisk på søknadsskjema som du finner her...