Det er nå mulig å søke om driftstilskudd for 2020. Søknadsfrist er 1. mars. 

Informasjon om retningslinjer 
Søknadsskjema