Kommunestyret kan man følge direkte via videoverføring. Klikk på denne lenken: https://sirdal.kommunetv.no/no/broadcast/184

Sakspapirer til alle utvalgsmøtene finner man her (blir som oftest publisert ca. en uke i forkant av den aktuelle møtedatoen): https://aspephpub.public.cloudservices.no/Sirdal/dmb#