Vi tilbyr sommerjobb innenfor kommunal virksomhet.
Tilbudet gjelder skoleungdom fra Sirdal, og arbeidsperioden er 3 uker. Ta kontakt med Torunn Josdal tlf. 38 37 90 14, mail torunn.josdal@sirdal.kommune.no dersom du ønsker flere opplysninger.

Generelt:
Tilbudet gjelder fra og med det året ungdommene fyller 16 år. Øvre aldersgrense for sommerjobbgaranti er 23 år. (følger kalenderåret)  Lønn etter off. regulativ.
Søkere kan velge 3 alternativ for sommerjobb i Sirdal kommune. Ønsket arbeidssted må settes opp i prioritert rekkefølge i søknaden. (egen rubrikk)

Arbeidsgiver fordeler søkere til arbeidssted og arbeidsperiode etter behov. Det er derfor ingen garanti for at vi kan oppfylle alle ønskene.

Vi tilbyr jobb innenfor disse enhetene sommeren 2020

Slik søker du:
Søknad på sommerjobb må sendes elektronisk via kommunens hjemmeside. Søknadsskjema finner du ved å klikke her... 

Søknadsfrist: 24. februar 2020