Kurset er for deg som:

  • Ønsker økt læring og mestring som pårørende.​
  • Ønsker økt bevissthet omkring egne ressurser og muligheter.
  • Ønsker økt kunnskap om mestringsstrategier, og hvordan du kan ta disse i bruk i eget liv.
  • Ønsker å treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer.
  • ​Er over 18 år, og står nær en med rusavhengighet.

Innhold i kurset:

  • Å være pårørende: Å forstå rusavhengighet i et pårørendeperspektiv.
  • Familiens verden: Kultur og roller som kan oppstå i familier berørt av rus.
  • Å leve med belastninger: Mestringsstrategier.
  • Veien videre: Systemets muligheter, egen mestring og veien videre.
Tid og sted:
Dato - 18.05.2020-15.06.2020 
Klokkeslett -12:00-15:00
Kurset går over 4 mandager, kursdag 1 og 4 kl. 12.00-15.00, og kursdag 2 og 3 kl. 13.00-15.00. Kursfri 1.juni p.g.a. 2. pinsedag.
Sted Engvald Hansens vei 6
Lærings- og mestringssenteret
Arrangør - ARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Kurset er et samarbeid mellom Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus (ARA), kommuner i Agder (Kristiansand, Arendal og Lister kommunene), en pårørende med egenerfaring, og Lærings- og mestringssenteret (LMS)  
 
Kontaktinformasjon
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA)
Sørlandet sykehus HF
Serviceboks 416
4604 Kristiansand
Tlf. 38132600
 
For utfyllende program > https://bit.ly/2S7wLxJ
For mer informasjon om pasient- og pårørendeopplæring > https://bit.ly/2urEbCO