Vil du lære mer om jakt på rein?

Som del av verdiskapingsprosjektet i SVR (Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell) vert det til hausten tilbod om opplæringsjakt for ungdom i alderen 16 – 20 år.

Tilbodet gjeld for ungdom busett i kommunane som er med i prosjektet, dvs. Vinje, Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Kvinesdal, Sirdal, Suldal og Hjelmeland.

Sjå invitasjon for nærare info > Innbyding opplæringsjakt