Fristen var opprinnelig 30. juni 2020. For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september 2020.

Portalen vil være åpen for endringer/rettinger for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, men ikke for nye søknader som gjelder disse månedene. Portalen er nå tilgjengelig for søknad for mai måned. For søknader juni/juli og august er søknadsfristen 30 september. 

Endringen vil bli fastsatt i forskrift så snart som mulig.

For mer informasjon om ordningen, se www.kompensasjonsordning.no

For søknader juni/juli og august er søknadsfristen 30 september. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-enda-flere-bedrifter-fa-tilskudd-fra-kompensasjonsordningen/id2711285/