Kurset er avlyst grunnet situasjonen rundt Covid-19.