BARNEHAGENE I SIRDAL KOMMUNE

 

Har følgende stillinger ledig:

  • Pedagogisk leder, fast 100% stilling ledig fra 12.08.19
  • Pedagogisk leder, 3x100% vikariat ledig fra 12.08.19 frem til medio august 2020

 

Stillingene er for tiden i Tonstad barnehage

 

Vi søker deg som:

 

  •  Er en tydelig voksen, både for barn og voksne
  •  Er anerkjennende, raus og tilstede i samspill med barn, foreldre og kollegaer
  •  Er varm og grensesettende, og møter ungene på en likeverdig, men ikke likestilt måte.
  •  Har pågangsmot og evne til å takle uforutsette situasjoner
  •  Er serviceinnstilt, profesjonell og ansvarlig
  •  Har evne til å være i utvikling og reflektere over egen praksis
  •  Har evne til å jobbe på lag i et team

 

Som pedagogisk leder vektlegger vi gode lederegenskaper.

Vi jobber mye med relasjonsbygging og varm grensesetting, i regi av programmet «Være sammen». Vi har engasjerte og aktive ansatte som er opptatt av å være til stede og se hvert enkelt barn. Du vil få veiledning i arbeidet du gjør, og vi ser frem til å få DEG som kollegea. Sammen skal vi jobbe for å utvikle barnehagens pedagogiske arbeid til det beste for barna.

Kommunen er en IA-virksomhet, vi er opptatt av at arbeidstokken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne ellet etnisk bakgrunn.

Den som blir ansatt må legge frem tilfredsstillende politiattest, ikke er eldre enn 3 mnd. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men leveres før tilsetting jmf. Barnehageloven § 20

 

Lønn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk

Sirdal kommune har lokale tillegg på lønnsstigen

For mer informasjon om stillingene ta kontakt med enhetsleder Signe Jomås tlf. 95 26 79 42
Vi ber om elektronisk søknad.

Søknadsfrist: 2. april 2019