Oppdatering besøksrutiner Sirdalsheimen 24.02.21

Besøk er svært verdifullt for våre beboere/pasienter, og vi ønsker av den grunn å gi mulighet for besøk i trygge rammer som ivaretar smittevern i så stor grad som mulig. I utgangspunktet ønsker vi ikke å begrense mulighet for besøk, men ser vi oss dessverre fortsatt nødt til å gjennomføre besøk i noe kontrollerte former inntil flere av våre innbyggere er fullvaksinert. Det er ennå uvisst om i hvilken grad personer som er vaksinert kan smitte videre. Følgelig vil det også være behov for smitteverntiltak etter vaksinering. Vi har også flere beboere som ikke er vaksinert.

Vi beklager ulemper dette måtte medføre. 

 

Angående munnbind, 23.11.20

Munnbindpåbudet er opphevet 23 november for besøkende på Sirdalsheimen. Det anbefales likevel bruk av munnbind under besøk hvor det ikke er mulig å holde avstand (min. 1 meter).

Takk for at dere bidrar i dugnaden med å forhindre smittespredning.

 

Sjekkliste ved besøk på Sirdalsheimen

 

Besøk er svært verdifullt for våre beboere/pasienter, og vi ønsker av den grunn å gi mulighet for besøk i trygge rammer som ivaretar smittevern i så stor grad som mulig. I utgangspunktet ønsker vi ikke å begrense mulighet for besøk, men ser vi oss dessverre fortsatt nødt til å gjennomføre besøk i noe kontrollerte former inntil flere av våre innbyggere er fullvaksinert. Det er ennå uvisst om i hvilken grad personer som er vaksinert kan smitte videre. Følgelig vil det også være behov for smitteverntiltak etter vaksinering. Vi har også flere beboere som ikke er vaksinert.

Vi beklager ulemper dette måtte medføre.

 

Besøk:

 • Besøkende kontakter avdelingen for å avtale besøk. Det er ønskelig med avtale i god tid før besøket. Ring fortrinnsvis i tidsrommet 09-14 for å gjøre en avtale
 • Nærmeste pårørende prioriteres først, men andre kan også komme på besøk etter avtale.
 • Det oppfordres til å holde minst 1 meter under alle besøk, både til beboere og andre.
 • Sjekkliste og registrering ved besøk avklares enten på telefon eller når besøket finner sted. Dette som anbefaling fra FHI, ifm behov for fremtidig smittesporing.
 • Avdelingen legger til rette for at besøkende får utført håndhygiene ved inngang til Sirdalsheimen.

 

 • Ved besøk ute, bringer personalet pasient til og fra avtalt møtested.

Ved tur ute/trilleturer og kjøreturer oppfordres det til at det ikke oppsøkes steder med større mengder mennesker, som kafeer, tilstelninger osv., samt at det er minst mulig nærkontakt, da særlig ansikt til ansikt. Dette er for å unngå risiko for mulig smitte.

 

 • Ved besøk inne, møter besøkende ved hovedinngang til avdelingen til avtalt tidspunkt, før en blir veiledet inn direkte til pasientens rom. Kan avtales direkte inngang til rom dersom annen inngang er nærmere.
 • Det er også mulig å gjennomføre besøk til besøksrom 1 etg. om ønskelig.
 • Dersom individuelle forhold/behov tilsier at besøk ikke er gjennomførbart, kan besøk avslås på kort varsel. Vi ber om forståelse for ulempen dette måtte medføre.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i avdelingens fellesareal under besøket. Dette av hensyn til øvrige beboere/pasienter.
 • Informer personalet dersom toalettet må brukes hos pasient under besøket. Vi oppfordrer til at det ikke benyttes.
 • Det er dessverre ikke anledning til servering av mat og drikke fra avdelingen. Dersom ønskelig, kan besøkende selv ta med. Håndhygiene anbefales i så tilfellet gjennomført før maten serveres og inntas.
 • Når besøket er over, tas kontakt med personalet for å følge besøkende ut igjen.
 • Personalet vasker/desinfiserer kontaktflater og utstyr på beboers rom i etterkant av besøket.

Spørsmål som stilles til pårørende før besøk

                JA                    NEI         
Har du vært på utenlandsreise, eller i kontakt med noen som har vært på untenlandsreise siste 10 dager?     
Hvis du er testet for SARS-CoV-2, kan du ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger     
Har du vært i kontakt med andre som kan ha vært utsatt for smitte?     
Har du luftveissymptomer eller er forkjølet?
Innebærer feber, hoste, kortpustet, tett nese, sår hals? 
   
Har du vært i kontakt med personer med luftveissymptomer som beskrevet ovenfor, eller bekreftet smittet med Covid?     

Alt grønt, ingen ekstra restriksjoner.

Svar på rødt, besøk ikke tillatt!  kontakt avdelingsleder ved terminal og kritisk syke vedr besøk.