Oppdatering besøksrutiner Sirdalsheimen 23.11.20

Munnbindpåbudet er opphevet 23 november for besøkende på Sirdalsheimen. Det anbefales likevel bruk av munnbind under besøk hvor det ikke er mulig å holde avstand (min. 1 meter).

Takk for at dere bidrar i dugnaden med å forhindre smittespredning.

 

Sjekkliste ved besøk på Sirdalsheimen

Besøk er svært verdifullt for våre beboere/pasienter, og vi ønsker av den grunn å gi mulighet for besøk i trygge rammer som ivaretar smittevern i så stor grad som mulig. I utgangspunktet ønsker vi ikke å begrense mulighet for besøk, men ser vi oss dessverre fortsatt nødt til å gjennomføre besøk i noe kontrollerte former. Vi beklager ulemper dette måtte medføre.

Generelt oppfordrer vi alle om å følge de generelle reglene om smittevern som gjelder.

 

Besøk:

 • Besøkende må kontakte avdelingsleder for å avtale dag og tidspunkt for besøk. Det er ønskelig med avtale i god tid før besøket.

Ring avdelingsleder fortrinnsvis mellom 09.00-14.00 for å gjøre en avtale.

 • Nærmeste pårørende prioriteres men andre kan også komme på besøk etter nærmere avtale.
 • Det oppfordres til å holde minst 1 meter, helst 2 meter avstand under alle besøk.
 • Sjekkliste og registrering ved besøk avklares enten på telefon eller når besøket finner sted. Dette som anbefaling fra FHI, spesielt mtp behov for fremtidig smittesporing.
 • Avdelingen legger til rette for at besøkende får utført håndhygiene ved inngang til Sirdalsheimen.
 • Ved besøk/situasjoner der avstandskravet om 1 meter ikke kan etterleves, anbefales det at besøkende bruker munnbind

 

 • Ved besøk ute, bringer personalet pasient til og fra avtalt møtested.
  Ved tur ute/trilleturer og kjøreturer oppfordres det til at det ikke oppsøkes steder med større mengder mennesker, som kafeer, tilstelninger osv., samt at det er minst mulig nærkontakt, da særlig ansikt til ansikt. Dette er for å unngå risiko for mulig smitte.

 

 • Ved besøk inne, møter besøkende ved hovedinngang til avdelingen til avtalt tidspunkt, før en blir veiledet inn direkte til pasientens rom. (evt tas munnbind på/medbringes ved behov). Kan avtales direkte inngang til rom dersom annen inngang er nærmere.
 • Det er også mulig å gjennomføre besøk til besøksrom 1 etg. om ønskelig.
 • Dersom individuelle forhold/behov tilsier at besøk ikke er gjennomførbart, kan besøk avslås på kort varsel. Vi ber om forståelse for ulempen dette måtte medføre.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i avdelingens fellesareal under besøket.
 • Informer personalet dersom toalettet må brukes hos pasient under besøket. Vi oppfordrer til at det ikke benyttes.
 • Det er dessverre ikke anledning til servering av mat og drikke fra avdelingen. Dersom ønskelig, kan besøkende selv ta med.
 • Når besøket er over, tas kontakt med personalet for å følge besøkende ut igjen. Evt. munnbind tas av når besøkende er ute av bygget igjen.
 • Personalet vasker/desinfiserer kontaktflater og utstyr på beboers rom i etterkant av besøket.

 

Spørsmål som stilles til pårørende før besøk

 

JA

NEI

Har du vært på utenlandsreise, eller i kontakt med noen som har vært på utenlandsreise siste 10 dager?

 

 

Hvis du er testet for SARS-CoV-2, kan du ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger

 

 

Har du vært i kontakt med andre som kan ha vært utsatt for smitte?

 

 

Har du luftveissymptomer eller er forkjølet?

Innebærer feber, hoste, kortpustet, tett nese, sår hals.

 

 

Har du vært i kontakt med personer med luftveissymptomer som beskrevet ovenfor, eller bekreftet smittet med covid ? 

 

 

Alt grønt, ingen ekstra restriksjoner.

Svar på rødt, besøk ikke tillatt!  Kontakt avdelingsleder ved terminal og kritisk syke vedr besøk.