Tonstadbadet er etter lokale smittevernstiltak kun åpent for fastboende i Sirdal kommune.

 

Vi har gjort tilpasninger i anlegget vedr.Covid-19.
Alle gjester må registreres med navn og tlf.nummer.
Maks antall gjester i anlegget vil være 50 stk.
Maks antall gjester samtidig i herregarderobe 8 stk.
Maks antall gjester samtidig i damegarderobe 15 stk.
Maks antall gjester i badstu 3 stk. – 1 meters avstand.
Maks antall gjester i steambadstu 3 stk. – 1 meters avstand.
Følg ellers anvisninger i anlegget.