Priser og gebyrer 2020

Barnehage

Foreldrebetaling

100% plass: 1527,-
50% plass: 890,-

Kostpenger

Kostpenger 2020:
230,- pr. mnd

Søskenmoderasjon

Barn nr. 2 50%
Ytterligere søsken 75%

Renovasjon

SFO

Opphold

Priser for opphold i 2020. 

1 dag pr. uke: 1000,-
2 dager pr. uke: 1500,-
3 dager pr. uke: 2000,-

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon:
20% søskenmoderasjon for yngste barn.