SIRDAL KOMMUNE OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN

 

Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 kunngjøres herved at følgende reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Ertsmyran næringsområde, plan ID 2018002. Beliggenhet: gnr. 49, bnr. 2, m/flere bnr. På gnr. 48 og gnr. 52 – Josdal og Tonstad.

Området er i kommunedelplan Sirdal sør avsatt med formål næring, N5 – Område N5 er noe justert i planforslaget. Det er også valgt å legge inn næring/tjenesteyting (N/T1) fordi man da kommer nærmere spillvarmeuttaket fra Statnett sitt anlegg.

På Tonstadtippenlegges det til rette for produksjonsanlegg for settefiskanlegg

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2018002

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 20.05. – 01.07.19.

Eventuelle merknader til planen må være sendt innen 01.07.2019, og kan sendes via plandialog http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn Merknader kan også sendes til post@sirdal.kommune.no  eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.

 

ENDRING AV REGULERINGSPLAN

 

•             Reguleringsplan for Svartevassåsen, planID2011012
              Endring av reguleringsplanen for gnr.10, bnr.14, tomt BF73. DS 19/381

•             Reguleringsplan for Tverrli, planID2010008
              Endring av reguleringsplanen for gnr.3, bnr.4, tomt 33. DS 19/380

•             Rådmannen har i delegert sak 19/376 av 13.05.2019 vedtatt endring av reguleringsplan Brende Heia, plan ID 2009008.

•             Rådmannen har i delegert sak 19/279 av 24.04.2019 vedtatt endring av reguleringsplan Hoppmannsknuten, plan ID 2010004.

•             Reguleringsplan for Hoppmannsknuten, planID2010004
              Endring av reguleringsplanen for gnr.7, bnr.2. DS 19/377

•             Reguleringsplan for Rubetødnane aust, planID2008014
              Endring av reguleringsplanen for gnr.9, bnr.275, tomt 16. DS 19/246

•             Reguleringsplan for Tverrli, planID2010008
              Endring av reguleringsplanen for gnr.3, bnr.4, tomt 32. DS 19/249

•             Reguleringsplan for Ådneram fjellgrend, planiD2009011
              Endring av reguleringsplan for gnr. 2, bnr. 5, tomt T12. DS19/247